Εξαιρετικά Γραφεία & Εταιρικά Λουλούδια

         Το Χλόη Flowers exclusive προσφέρει μια εξατομικευμένη υπηρεσία

       για εταιρικά εβδομαδιαία λουλούδια, λαμβάνοντας υπόψη τη φρεσκάδα,

                      τη μακροζωία και φυσικά το σχεδιασμό.